BibliotekaGoczalkowice

Dostałeś zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy?

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC i zdecydowana większość ten obowiązek realizuje. Płacimy wysokie składki mając głęboką nadzieję, że polisa ta nigdy nie będzie nam potrzebna, albo że w razie spowodowania przez nas jakiegoś wypadku będziemy zwolnieni z odpowiedzialności lub gdy zostaniemy poszkodowani będziemy mogli odzyskać pieniądze za doznaną szkodę.

Jak wygląda procedura otrzymania odszkodowania z oc sprawcy?

Powszechnie wiadomo, że w sytuacji, gdy zostaliśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, koniecznie trzeba ustalić numer polisy OC sprawcy, aby dochodzić odszkodowania za szkodę i ewentualnego zadośćuczynienia za cierpienie. Mając numer polisy należy zgłosić się do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty odszkodowania. Zwykle wygląda to tak, że musimy wypełnić formularz, w którym trzeba opisać zdarzenie oraz poniesione szkody. Z polisy OC możemy dochodzić odszkodowania za uszkodzony samochód lub inny pojazd, którym kierowaliśmy, a który został uszkodzony w wypadku, a także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku i koszty leczenia, w tym koszty leków, rehabilitacji i wizyty u specjalistów. Jeżeli chcemy szybko otrzymać odszkodowanie, warto od razu dołączyć do formularza odpowiednią dokumentację medyczną, czyli na przykład kartę wypisu ze szpitala, zaświadczenia lekarskie, zdjęcia rtg oraz zdjęcia obrażeń. Jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie za koszty leczenia, to warto również dołączyć faktury za leki i zabiegi rehabilitacyjne. Jeśli ubezpieczyciel otrzyma nasze żądanie, zobowiązany jest wydać decyzję o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania.

Masz prawo do odzyskania zbyt niskiego odszkodowania!

W praktyce często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe wydają decyzje, w których jest zaniżone odszkodowanie z oc. Niestety nie każdy wie, że decyzja taka nie jest ostateczna i należy próbować odzyskać odszkodowanie, którego wysokość będzie adekwatna do poniesionych przez nas szkód. W tym celu konieczne jest odwołanie od decyzji bądź wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do ubezpieczyciela lub pozew skierowany do sądu.
Na rynku funkcjonuje wiele firm i kancelarii prawnych, które gwarantują odzyskiwanie odszkodowań. Służą pomocą w sporządzeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a często również reprezentują poszkodowanych w postępowaniach sądowych. Wielokrotnie zdarza się tak, że dopiero sąd przyznaje poszkodowanemu odszkodowanie w należnej wysokości.

Warto pamiętać, że nie należy godzić się na zbyt niskie odszkodowanie proponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, bowiem istotą każdego odszkodowania jest pełna rekompensata za poniesione szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *